SPAM 101

Vì sao một email lại rơi vào Spam?

Sử dụng nhiều từ ngữ Spam

Nếu email của bạn sử dụng những từ như “Miễn phí”, “Ngay hôm nay”, “Tải ngay”, “Xem ngay”, “Quà tặng”, “Giảm”, “50%” thì khả năng cao sẽ bay vào Spam đó.

Scammer không hề nhắm đến những người thông minh. Bằng cách viết những email có nhiều lỗi sai, chúng đã tự động lọc ra những người thông minh và cảnh giác.

Sai ngữ pháp, chính tả

Viết sai quy chuẩn email

Những email không có link để unsubscribe (hủy đăng ký), không có tiêu đề, hoặc tiêu đề VIẾT HOA TẤT CẢ đều dễ vào Spam.

Người gửi gửi quá nhiều email

Đây là trường hợp phổ biến nhất với rất nhiều công ty. Cá nhân mình đã  chứng kiến Twitter, Duolingo, WordPress bị Gmail tát cho sấp mặt vào  Spam.

Chưa được sự cho phép của bạn

Spammer thường lấy email của bạn từ những nguồn không chính thống, và  gửi hàng loạt với mong muốn bắt được 1-2 chú nai vàng ngơ ngác