Bạn có thể sống một ngày không có smartphone? (P1)

Phần 1: Bạn có đang nghiện điện thoại? (Thời gian đọc: 10p) Disclaimer: mình là một người yêu công nghệ. Mặc dù vậy mình cực kì có thành kiến với … Continue reading Bạn có thể sống một ngày không có smartphone? (P1)