“Từ từ, đừng ăn vội, để tao chụp cái đã”

Không giới thiệu dài dòng, bài này bitchy lắm, tôi không thích mấy ông hay check-in đồ ăn không cho bạn ăn miếng nào, được chưa? … Continue reading…“Từ từ, đừng ăn vội, để tao chụp cái đã”